Film

Filmlessen hebben op ons college een lange en degelijke traditie. De zevende kunst mag niet ontbreken in een opvoedingsproject dat de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid beoogt . Film kadert trouwens perfect in vorming tot waardenbesef en een gefundeerde beoordeling. Niemand zal tevens de huidige nood aan omkadering en duiding op dit vlak in vraag stellen.

De eigentijdse techniek en het comfort in onze goed uitgeruste theaterzaal laten onze leerlingen toe film mee te maken in ideale omstandigheden.

Wij vertonen een viertal films per jaar en per graad. Elke film wordt voorbereid en apart per jaar vertoond. De keuze valt bewust op waardevolle, recente producties in een brede waaier van genres. Bedoeling is de confrontatie aan te gaan met film die meer wil dan populaire consumptie. In de hogere jaren komt men tevens tot grondige nabespreking en discussie.

Bij dit alles besteden we niet alleen aandacht aan de filminhoud maar komt ook de specifieke filmtaal en de verklaring ervan aan bod. Vaak sluit dit nauw aan bij het leerprogramma van de taalvakken.

We beogen met deze filmlessen dat leerlingen leren openstaan voor het mooie en waardevolle in de filmkunst. Zo krijgen ze oog voor kwaliteit en waarden, ook in hun eigen leven.

Print Friendly, PDF & Email