Muziek

De dingen innerlijk voelen en smaken is een belangrijke doelstelling van het Ignatiaanse opvoedingsproject. Muziek is slechts één middel tot expressie van dat intuïtieve. Het komt aan bod in het schoolcurriculum van eerstes tot zesdes. Maar met oog voor de individuele ontplooiing willen we jongeren vooral de kans geven die smaak te ontdekken of hun talent te ontwikkelen tot vreugde van zichzelf en de anderen.
De historische Pleyelpiano en de akoestiek van de Pater Taeymanszaal vormen een unieke infrastructuur. De begeleiding van artistiek geëngageerde leerkrachten komt er bovenop. Daarenboven beschikken we in de collegekerk over een prachtig historisch Schyven-orgel (19de eeuw) dat we graag laten bespelen door (oud-)leerlingen en leerkrachten. Dit instrument klinkt ook heel mooi samen met de menselijke stem, viool, cello, dwarsfluit … en staat dan ook ter beschikking als begeleidingsinstrument. Die stimulans tot schoonheidsbeleving vindt zijn concrete gestalte in bv. een musicalproject of klasconcert. Daarnaast kunnen muzikale leerlingen ook aansluiten  bij het schoolorkest: iedereen die al enkele jaren een instrument bespeelt, is welkom. Het orkest repeteert elke week op donderdagmiddag in de Witte Ruimte en staat onder leiding van mevr. Pirmez, lerares muziek. Ook bieden we aankomend en gevestigd talent – alleen of in groep – graag een podium in onze feestzaal of collegekerk.

Inlichtingen bij dhr. F. Van de Winkel

Print Friendly, PDF & Email