Leerlingenraad

Eén van de belangrijkste werkgroepen is de leerlingenraad die voor velen een vertrouwd orgaan van het SJC geworden is. De leerlingenraad neemt actief deel aan de schoolraad waar de leerlingen op een democratische manier participeren in het schoolbeleid. Het streefdoel is dat de leerlingen gehoord worden en dat ze een schakel vormen tussen de leerkrachten, de directie en de leerlingen. In samenspraak met de directie bedenken we oplossingen voor zware en minder zware problemen.

*Leerlingenraad op Facebook

Print Friendly, PDF & Email