Welkom

Je hebt de weg gevonden naar een rubriek die de werking van de raad van de ouders van de leerlingen van het secundair onderwijs van het Sint-Jozefscollege van Aalst (ouderraad) toelicht.

De webpagina van de ouderraad van de humaniora is inmiddels een onmisbaar instrument geworden bij het informeren van alle ouders. Tijdens het schooljaar 2006-2007 werd beslist om gaandeweg deze rubriek uit te bouwen. Het is een belangrijk instrument geworden om een boodschap over te brengen naar de ouders en de andere lezers van de website van het Sint-Jozefscollege. Bovendien biedt de webpagina ook de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën door te spelen. Op die manier worden op een gemakkelijke manier alle ouders bij de werking van de Ouderraad betrokken. We hopen dat je er wat aan hebt!

De werking van de ouderraad wordt bij het begin van het schooljaar toegelicht door de voorzitter, de heer Wim Peeters (bereikbaar via ouderraad.humaniora@sjcaalst.be). Hij formuleert een woordje bij de verwelkoming van de ouders van de leerlingen die kennis maken met het eerste jaar. De ouderraad vergadert een drie tot vijf keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen is er ruimte voor besprekingen van inhoudelijk interessante thema’s en vragen en antwoorden van de ouders.

De leden en vrijwillige medewerkers steken bij enkele organisaties ook een handje toe. Dit kan eigen initiatieven, maar ook schoolinitiatieven betreffen.

Hou alvast de focus en de website van de school in het oog en surf regelmatig eens langs!

Tot binnenkort!

Print Friendly, PDF & Email