Directie

De algemeen directeur is afgevaardigde van de Inrichtende Macht. Als inrichtingshoofd superviseert hij en biedt hij ondersteuning aan de lagere scholen, de kleuterschool, het internaat, de humaniora en het “bedrijf” Sint-Jozefscollege. Hij draagt de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid van de school, en staat in voor de contacten met de scholengemeenschap,

De directeur is verantwoordelijk voor de goede werking en de bezieling van de humaniora. Het personeelsbeleid en het pedagogische beleid van de school (pedagogische raad, implementatie leerplannen, …) vallen ook onder zijn bevoegdheid, alsmede de externe contacten (o.a. CLB, pedagogische begeleiding, …), contacten met ouders, leerkrachten, leerlingen m.b.t. het personeel, het directie-secretariaat, enz.

De beleidsondersteunende adjunct-directeur staat de directeur bij in het dagelijks bestuur. Daarbij krijgt hij belangrijke opdrachten volwaardig gedelegeerd. Dit houdt enerzijds inhoudelijk werk in: de begeleiding van nieuwe leraren en stagiairs, het opvolgen van vakteamwerking en nascholing, de handboekenkeuze, allerlei beleidsondersteunend studiewerk, en anderzijds organisatorisch werk: de eindredactie van Focus, de supervisie en organisatie van parascolaire activiteiten, de coördinatie van de praktische schoolorganisatie. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van de prefectuur en neemt de coördinatie van de pastorale werking op zich. De directeur zal hem/haar geregeld specifieke opdrachten delegeren. Hij coördineert ook de leerlingenbegeleiding en is verantwoordelijk voor de orde en tucht voor de leerlingen van de 3de graad.

De adjunct-directeur ‘pedagogisch beleid’ heeft een leerlingbegeleidende taak, zowel op het vlak van persoonlijke studiebegeleiding als het aspect orde en tucht. Dit houdt o.a. in vele contacten met leerlingen, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ouders en het CLB, de supervisie over het
leerlingvolgsysteem en de aanwezigheidscontrole, de coördinatie van de preventiewerking, de begeleiding van leerlingenraad, leerlingentijdschrift, 100-dagen-vieringen e.d. meer. De directeur kan hem speciale taken toevertrouwen.

 

 

 

 

 

Algemeen Directeur – Dhr. Arie De Rijck

 

 

 

 

 

Directeur – Mevr. Karla De Vuyst

 

 

 

 

Adjunct-Directeur ‘pedagogisch beleid’ – Mevr. Els De Meerleer

 

 

 

 

Beleidsondersteunende Adjunct-Directeur – Dhr. Frederik Van Rampelberg

Print Friendly, PDF & Email