Pastorale raad

pastorale raadDe pastorale raad FORUM van onze school bestaat uit een tiental leden (leraren, ondersteunend personeel en directie). Zij komen om de 2 weken bij elkaar.

Deze raad steunt en/of coördineert pastorale activiteiten, zoals de werelddag in oktober, de sobere maaltijd tijdens de vasten, de gebeden en bezinningsteksten bij het begin van de les, de gemeenschappelijke eucharistievieringen en bezinningsmomenten,…

Daarnaast wil Forum ook nadenken over schoolpastoraal, inhoudelijk reflecteren over geloofsopvoeding en geloofsbeleving.  Het christelijk verhaal plaatst morele waarden – die altijd “menselijk” zijn – in een bepaald perspectief. Dat specifiek christelijke perspectief kunnen we onder andere op het spoor komen via de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde. Vandaar dat pastorale activiteiten op het SJ-college – dat een jezuïetencollege blijft – altijd ook de bedoeling hebben om iets van die spiritualiteit voelbaar te maken. Vanuit de ontmoeting met deze spirituele traditie hoopt Forum bij de leden van de school perspectieven te openen en een kritische reflectie op gang te brengen die de eigen levensbeschouwelijke keuzes aanscherpt.

Print Friendly, PDF & Email