Studiekeuze HO

Studiekeuzetraject

Eind januari vindt de jaarlijkse SID-in beurs (Studie- en informatiedagen) plaats in Flanders’ Expo te Gent. Het opzet van de SID-in’s is om de laatstejaars kennis te laten maken met de studiemogelijkheden na het secundair onderwijs. Meer informatie vindt u op www.ond.vlaanderen.be/sidin/.

Op de website www.onderwijskiezer.be kunt u informatie opzoeken over studierichtingen in het hoger onderwijs. U kunt er vanuit verschillende invalshoeken (belangstelling, studiegebied, schoolvakken, campussen, trefwoorden) op verkenning gaan.

Daarnaast vindt u er ook een belangstellingsproef, I-Prefer (http://www.onderwijskiezer.be/iprefer), een hulpmiddel om uw belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.

i-prefer

De website biedt ook een online vragenlijst aan, I-Study (http://www.onderwijskiezer.be/istudy), die peilt naar studiemotivatie en studiemethode. Die zijn in belangrijke mate medebepalend voor studiesucces in het hoger onderwijs. Zo blijkt dat studenten met een goede studiemotivatie en -methode, ongeacht hun begaafdheid, meer slaagkans hebben. Het gaat hier om een zelfevaluatietool, waarmee de leerling zijn eigen studiehouding beoordeelt.

i-study

Op deze website stellen universiteiten, hogescholen en enkele beroepsverenigingen ook zelftests ter beschikking. De bedoeling is laatstejaars te ondersteunen bij twijfels over de benodigde voorkennis. De zelftests laten toe vrijblijvend hun voorkennis te meten. Er zijn ook zelftests beschikbaar voor meer algemene aspecten als studievaardigheden, studiekeuze en motivatie. U vindt er een lijst per vak of groep van vakken met een korte beschrijving en een link naar de organisator. Opgelet, niet alle zelftests zijn gratis.

Studeren met een beperking? Het SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs – www.siho.be) ondersteunt alle Vlaamse hogescholen en universiteiten op vlak van inclusie voor studenten met een beperking (lichamelijke beperking, leer- of ontwikkelingsstoornissen, …). Op die manier draagt het SIHO bij aan het creëren van gelijke kansen en volwaardige participatie van studenten met een beperking in het hoger onderwijs. In elke instelling voor hoger onderwijs is er een aanspreekpunt voor studenten met een beperking.

Studentenresidenties jezuïeten (Dondeynehuis / Lerkeveld)

De Jezuïeten lagen in 1994 mee aan de basis van het huidige Dondeynehuis en van Lerkeveld. Het zijn niet zomaar studentenresidenties.

In het spoor van de spiritualiteit en het gedachtengoed van de Jezuïeten wil men in het Dondeynehuis en in Lerkeveld vorm geven aan de studies en het samenleven. Concreet betekent dit dat men studenten wil aanzetten tot:

  • Een brede ontwikkeling van de maatschappelijk-culturele horizont
  • Kritische reflectie over zichzelf, de studie en de samenleving
  • Open discussie en dialoog met andere studenten, mens en maatschappij
  • Actie en engagement vanuit een evenwichtige en gezonde spiritualiteit

En dit vanuit de achterliggende gedachte dat de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit en levenskeuze alleen maar mogelijk is in confrontatie met andere wetenschappelijke disciplines, culturen, levensovertuigingen, opvattingen, keuzes, enzovoort.

De studenten nemen deel aan een huisprogramma, dat steunt op drie belangrijke pijlers uit onze samenleving: de sociale, de culturele en de religieus/spirituele. Binnen die drie pijlers worden een aantal modules en seminaries aangeboden waarvan ze er per jaar minstens één volgen.

Meer informatie vindt u via onderstaande links.

Lerkeveld

Dondeynehuis

Print Friendly, PDF & Email